تاریخچه

دانشکدۀ فناوری‌های نوینِ دانشگاه شیراز، با هدف ایجاد رشته ـ گرایش‌های بین رشته‌ای و انجام  پژوهش‌های کاربردی در حوزۀ فناوری‌های نوین، در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد.

در حال حاضر این دانشکده دررشته‌های نانو مهندسی شیمی و نانو مهندسی الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد فعال می‌باشد.