اطلاعیه شروع نیم‌سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه شروع نیم‌سال تحصیلی 1400-1399
نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399 از 22 شهریورماه به صورت الکترونیکی آغازخواهد شد. کلاس‌های درس همانند گذشته از طریق نرم‌افزار Adobe connect و به صورت برخط برگزار می شوند.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به زودی، قوانین و مقررات مربوط به این نیم‌سال تحصیلی را از طریق وب‌سایت دانشگاه منتشرخواهدکرد.